Dezynfekcja parowników

Niezwykle bowiem ważną kwestią przy czyszczeniu parowników jest ich dezynfekcja. Obecność ciepła i wilgoci stwarza wprost doskonałe warunki dla rozwoju bakterii oraz grzybów i pleśni. A te mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia a nawet życia osób korzystających z nie dezynfekowanej klimatyzacji.
Dlatego do mycia parowników należy stosować preparaty o właściwościach biobójczych, niszczących chorobotwórcze drobnoustroje. Warto zwrócić uwagę na to czy dany środek posiada wymagane polskim prawem pozwolenie (wydawane przez Ministra Zdrowia), bo tylko to gwarantuje nam, że rzeczywiście posiada on takie właściwości.
Do najczęściej spotykanych w układach klimatyzacji drobnoustrojów należą bakterie Legionella pneumphila, E.Coli (pałeczka okrężnicy), Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty), Pseudomonas aeruginosa (pałeczka ropy błękitnej), Enterococcus Hirae (paciorkowiec kałowy) a także grzyby Aspergillus Niger (kropidlak czarny) oraz Candida Albicans.
Natomiast wśród chorób i dolegliwości, jakie wywołują można wymienić m.in.:
  • liczne alergie
  • tzw. Syndrom Chorego Budynku – zespół różnorodnych dolegliwości, takich jak bóle i zawroty głowy, mdłości, omdlenia, przemęczenie, utrudnione oddychanie, podrażnienie błon śluzowych oraz inne
  • „chorobę legionistów” (legionellozę), wywoływaną przez bakterie Legionella pneumophila – bardzo groźną chorobę, która w 1 na 5 przypadków prowadzi do śmierci, a na dodatek bardzo rzadko zostaje prawidłowo zdiagnozowana (więcej o legionellozie)
Na co dzień zapewne najbardziej odczuwalnym skutkiem obecności drobnoustrojów w układzie klimatyzacji bywa jednak wydobywający się z niej nieprzyjemny zapach. Często jest to powodem rezygnacji z włączenia klimatyzatora mimo panującego upału. A szkoda, bo skuteczna dezynfekcja bez problemu i z tym sobie poradzi.
Doskonałym miejscem dla rozwoju bakterii i innych drobnoustrojów są także układy odprowadzania skroplin, a zwłaszcza tace ociekowe. W żadnym razie nie można zapomnieć o dezynfekcji także tych elementów. Często wprawdzie nie ma potrzeby „osobnego” ich czyszczenia, bo spływający z lameli środek dezynfekujący ostatecznie dotrze i do nich, jednak przy silniejszych zabrudzeniach konieczne może być ich zdemontowanie oraz dokładne wyczyszczenie i zdezynfekowanie.

Czyszczenie filtrów powietrza

Wspomnieć też wypada o myciu filtrów powietrza, w jakie wyposażone są klimatyzatory. Zanieczyszczone filtry ograniczają przepływ powietrza, prowadząc w efekcie do skutków analogicznych do tych, o których była mowa wyżej (mniejsza wydajność chłodnicza, większy pobór energii, częstsze awarie, nieprzyjemny zapach, ryzyko chorób i alergii itd.). Czyszczenie filtrów jest czynnością, którą użytkownik bez problemu może wykonać samodzielnie. Czasem wystarczy szczotka lub odkurzacz, lepiej jednak umyć je czystą wodą, lub też wodą z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego. A najlepiej wykorzystać do tego celu preparat o dodatkowym działaniu dezynfekującym – o ile oczywiście dany środek może byś stosowany do mycia filtrów. Wszystko to jednak dotyczy standardowych filtrów elektrostatycznych. Inne filtry, jakie spotkać można w klimatyzatorach – np. pochłaniające zapachy, bakteriobójcze czy uzdatniające powietrze – są zwykle jednorazowego użytku. Po upłynięciu, określonego w instrukcji, okresu używania należy je wymienić na nowe.